Jacek Mleczko - konsultant biznesowy


Człowiek, który w każdym aspekcie prowadzenia przedsiębiorstwa spełnia się w stu procentach. Absolwent Oxford Brookes University i weteran stanowisk kierowniczych w Stanach Zjednoczonych. Pasjonat wszystkiego, co związane jest z biznesem, ale przede wszystkim ludzi i relacji między nimi. Fascynacja człowiekiem pozwalała Jackowi przez szereg lat patrzeć na biznes z trochę mniej konwencjonalnej perspektywy. Pozycji, w której to człowiek, nie pieniądz, jest numerem jeden. Jacek od lat zajmuje się działalnością doradczą, mentoringową i consultingową. Wspomagał swoją ekspercką wiedzą i umiejętnościami takie marki jak BASF czy Douglas. Niedawno też wystartował ze swym videoblogiem „Kawa z Mleczkiem”, którego misją jest wskazywanie i rozwiązywanie wszelakich problemów biznesowych, z którymi może zetrzeć się początkujący przedsiębiorca.

 

Zapraszam do kontaktu:

tel: +48 506 199 229  


Jacek Mleczko Services

Alchemia Biznesu Alchemia Biznesu to projekt o charakterze konsultingowo - edukacyjnym skierowanym dla rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Alchemia biznesu to sposób patrzenia na firmę, który pozwala na szybką i trafna diagnozę tych obszarów, które są źródłem jej energii oraz tych, które mogą hamować jej rozwój. Pracując w zespole z innymi konsultantami wspieramy klientów w eliminowaniu barier, które ograniczają efektywność. Uprawiamy tzw. Konsulting wdrożeniowy, czyli nie tylko diagnozujemy i doradzamy, ale przede wszystkim wspieramy wdrażanie zamin.


Oto w czym mogę pomóc: 

AUDYT

Korzystając z Modelu Alchemii Biznesu jako narzędzia, robimy swoistego rodzaju „fotografię” Twojej firmy czy organizacji. Owa fotografia uwidacznia organizację jako całość, czyli dostarcza strategicznego spojrzenia. Jednocześnie nasze wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów pozwala przyjrzeć się takim szczegółom jak; kluczowe procesy, czy też zarządzanie operacyjne w najmniejszych jednostkach organizacyjnych. Dzięki Audytowi otrzymasz bardziej obiektywne spojrzenie na firmę i jej działy ze wskazaniem na silne i mocne strony. Będzie Ci więc łatwiej wybrać priorytetowe działania i strategiczne kierunki, tak aby podnieść efektywność całej organizacji.

Konsulting

Stojąc przed trudnym wyzwaniem biznesowym każdy przedsiębiorca odczuwa dyskomfort. Która decyzja z pośród wielu możliwości jest słuszna? Co, jeśli moja decyzje będzie błędna? Jakie to będzie mieć skutki w przyszłości? – to pytania, które towarzyszą każdemu managerowi. Właśnie w takich momentach warto jest korzystać z doradcy. Pomimo tego, że nie podejmie on za Ciebie decyzji, to przedstawi Ci świeże i obiektywne spojrzenie na problem. Tak, abyś mógł rozważyć różne opcje oraz zobaczyć konsekwencje każdej z nich, i to w wielu wymiarach. Dzięki temu jakość Twoich decyzji będzie znacznie wyższa, co niewątpliwie wygeneruje wiele korzyści … w tym finansowych.

Warsztaty z Alchemii Biznesu

Aktywne warsztaty to najbardziej efektywne narzędzie do podnoszenia kompetencji w zarządzaniu firmą. Nasze zajęcia inspirują do stawiania trudnych pytań, do kwestionowania status quo. W ich trakcie doświadczysz wychodzenia ze swojej strefy komfortu, dzięki czemu uwolnisz bariery stojące na drodze rozwoju swoich kompetencji. Dzięki tworzonej przez nas tak zwanej sytuacji edukacyjnej, uczestnicy angażują się w zajęcia, a przyswajanie wiedzy staje się łatwe i przyjemne. To wszystko inspiruje, angażuje i motywuje uczestników do ćwiczenia nowych umiejętności i dalszego rozwoju.

Warsztaty nt. Strategii Błękitnego Oceanu

Strategia Błękitnego Oceanu szybko zdobyła popularność wśród przedsiębiorców. Jej główną siłą są narzędzia, których stosowanie wymusza kreatywne myślenie w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Warsztaty / prelekcje nt. BOS zainspirują Ciebie oraz Twoich pracowników do poszukiwania rozwiązań, których główną cechą jest odróżnienie swojej oferty od tego co oferuje konkurencja.

@TEAM 2018